แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอคำแนะนำให้กับเว็บไซต์ใหม่ด้วยครับ
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2012
ปรับปรุง 09/10/2013
สถิติผู้เข้าชม 125023
Page Views 166192
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ แสงฉาย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรอง คำนนท์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอำลา วังคะฮาต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ รูปเหลี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพลประดิษฐ์ จำปา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมอ รูปเหลี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต อินผิว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกิด เหลื่อมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0813208769
อีเมล์ : pchanpum@gmail.com
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทร 042642853